Nastavitve piškotkov

Optimizacija tiskanja

pot_logo

Ste vedeli? Za vas lahko poskrbimo za ustrezno optimizacijo tiskanja in upravljanja z dokumenti, ko tudi stroji.

  • DA JE DNEVNA IZKORIŠČENOST NAPRAV ZA TISKANJE 3%?
  • DA JE 23% KLICEV V SLUŽBO PODPORE POVEZANIH S TISKANJEM?
  • DA 90% PODJETIJ NE VE, KOLIKO JIH STANEJO PISARNIŠKI DOKUMENTI?
  • DA IMAJO PODJETJA 10-KRAT VEČ IZPISNIH NAPRAV KOT JIH DEJANSKO POTREBUJEJO?
  • DA 1 IZPIS PREDSTAVLJA OGLJIČNI ODTIS V VELIKOSTI 4G/STRAN?

Projekt optimizacije tiskanja poteka v 6 korakih:

  1. Analiza vaših potrebe po tiskanju. Večina podjetij precenjuje svoje potrebe po tiskanju.
  2. Analiza obstoječega stanja: večina podjetij ne pozna dejanskih stroškov, zato podjetju pokažemo, kolikšni so dejanski stroški tiskanja kot tudi vpliv tiskanja na okolje.
  3. Priprava predlogov: pripravi se predlogi za vodstvo podjetja. Z vodstvom se posvetujemo o potrebnih investicijah vključno z nadzorom tiskanja.
  4. Implementacija rešitve: ne končamo s predstavitvijo, ampak nudimo tudi pomoč pri vpeljavi projekta v življenje.
  5. Upravljanje s spremembami: Ko se projekt konča, izvajamo redne obiske, da vidimo, da je projekt zaživel in da so zaposleni sprejeli spremembe.

optimizacijatiskanja

Rezultat so lahko tudi do 40% manjši stroški tiska v podjetju!

Ker hočemo, da tiskate MANJ